Businessplan Vicomar

BUSINESSPLAN VICOMAR ONLINE VIDEOPLAYER

WAT IS VICOMAR?

Vicomar is een online videoplayer waar content op geplaatst wordt en waar vanaf het door de gebruikers gedeeld wordt middels een embedlink ( ingebouwd op websites ) of directlink ( gedeeld middels social media kanalen )

Vicomar is het best te vergelijken met YouTube en Vimeo wat ook players voor content zijn.

Wanneer videocontent gedeeld wordt met de wereld heeft de gebruiker van deze videocontent een player nodig waarop het online afspeelt. Een MP4 kan uiteraard lokaal via een laptop of desktop worden afgespeeld. Daarmee is het niet te delen met de wereld online. Dit kan dus alleen wanneer er een player gebruikt wordt.

Vicomar is er voor iedereen die zijn of haar videocontent transparant wil delen en daarbij in de diepste analyses wil weten wie deze content heeft bekeken, hoe lang, wanneer, waar en hoe vaak.

Vicomar maakt alle analyses transparant aan de gebruikers. Hierdoor is Vicomar een uniek platform om je doelgroep te bereiken, je campagnes online te monitoren en bij te sturen alsook je bereik te vergroten.

Vicomar is daarbij uniek in het inbedden van call to action buttons in de videocontent. Deze buttons, zie later meer in hoofdstuk 3, maken van de kijker een directe koper, hot lead of prospect.

Vicomar kent een aantal categorieën vanuit het platform waarin videocontent van gebruikers wordt geplaatst. Categorieën als bedrijfspresentatie, Productvideo’s, Wervingvideo’s, etc. Deze categorieën kunnen vrij worden aangemaakt wanneer daar behoefte aan is. Deze categorieën maken bezoekers van het platform, directe bezoekers, duidelijk welke content waar staat en te vinden is. Het is geen core business van het platform om het platform met marketing onder de aandacht te brengen. Vicomar is er voor de gebruikers individueel om de geplaatste content, meerdere per gebruiker is geen probleem, om te zetten naar leads, transparante analyses en andere bruikbare gegevens.

Vicomar en zijn gebruikers versterken elkaar wel binnen het bereik van het geheel. Met directe links en embedcodes komen bezoekers van de videocontent vanuit de opdrachtgevers direct op de content van de opdrachtgever. Het is bezoekers van het platform vrij om ook overige content te bekijken. Dit is echter nimmer het geval vanuit de geklikte content van de opdrachtgever.

DOEL VISIE MISSIE

Vicomar kent een aantal kernwaarden die onder te verdelen zijn in doel, missie en visie.

Het doel van Vicomar is om de gebruikers van het platform een player te bieden die zoveel beter is voor de, met name, zakelijke markt dan de bestaande players als Vimeo en YouTube. De player biedt daarbij innovatieve mogelijkheden waardoor de doelstelling in bereik een ambitieuze is.

Vicomar zal naar 30 gebruikers moeten groeien in jaar 1 waarbij minimaal 60 items aan videocontent geplaatst dient te zijn. Het bereik aan reguliere unieke views zal in jaar 1 moeten groeien naar 20.000 minimaal.

In jaar 2 zal het aantal gebruikers moeten stijgen naar 80 gebruikers totaal, tegen minimaal 160 items videocontent met een aantal unieke bezoekers op het platform (bekeken content van het totaal aanbod) van minimaal 45.000.

Jaar 3 maakt het aantal gebruikers minimaal 100, tegen 300 items en 75.000 vieuws

De Visie van Vicomar is dat ieder bedrijf of organisatie zijn videocontent op een ander platform kan plaatsen dan de bestaande gevestigde orde als YouTube en Vimeo.

Het platform is niet bedoeld om als platform voor kattenfilmpjes door te groeien. Het is een exclusieve range aan content die geplaatst kan worden. Vicomar heeft bij het plaatsen in alle gevallen een laatste stem om content te weigeren voor plaatsing

De Missie 

Wie wij zijn?

Een online videoplatform dat een tegenhanger en mogelijkheid biedt om je videocontent digitaal, meetbaar en interactief te uploaden en als player te gebruiken.

Wat we doen?

Het aanbieden van een interactief videoplatform

Voor wei we dat doen?

Voor iedereen die in het bezit is van videocontent en dit meetbaar, interactief wil aanbieden aan het grote publiek.

Hoe we dat doen?

Online platform

CALL TO ACTION BUTTONS

Alle geplaatste content op het platform van Vicomar zal worden voorzien van digitale call to action buttons. Deze buttons dragen bij aan het optimaliseren van de conversie. Deze digitale buttons maken van een kijker een directe koper, een hot lead, prospect of komt het op een andere manier direct in contact met de eigenaar van de content.

In totaal zijn er vier buttons die binnen de content worden opgenomen en kunnen worden ingericht. Deze inrichting, verwijzing en informatie kan per button op ieder mogelijk moment worden aangepast, veranderd of naar aan andere landingspagina verwijzen.

De vier buttons zijn als volgt in te richten;

1. Informatie, Omschrijving in tekst van hetgeen we in de content zien.

2. Maps, adresgegevens die middels een link direct in Google maps kan worden overgenomen

3. Koop, Reserveer, een link die direct naar de webshop verwijst en uitkomt op de pagina waar het product of de dienst direct kan worden afgenomen, besteld of informatie kan worden aangevraagd

4. Weblink, een verwijzing direct naar een landingspagina, website, aanvraag of contactformulier

In de analyses worden de kliks transparant weergegeven aan de gebruikers van het platform. Wie, wanneer en waar is er geklikt. De gemiddelde kijktijd van de content en de plek in de content waarop de kijker op een van de buttons heeft geklikt.

VOORDELEN VERSUS YOUTUBE, WAT DOET VICOMAR ANDERS?

Het plaatsen van Videocontent op YouTube is nog steeds een grote denkfout van Ondernemers.

YouTube werd door John de Mol ooit een platform voor poezenfilmpjes genoemd. Dat is het uiteraard niet, maar het is ook niet bij uitstek het kanaal om je videocontent te delen met je doelgroep.

Vaak wordt gesteld dat Youtube onderdeel is van Google en dus tot de grootste zoekmachine van de wereld behoort. Eens en dat is een feit. Content delen op Youtube is dan ook zeker een manier om je doelgroep te sturen, maar vergis je niet in het maken en onderhouden van een eigen kanaal.

Ondernemers denken vaak dat er middels YouTube een duizendtal abonnees te bereiken is. Let op; Zakelijke content is niet te vergelijken met content zoals die van Enzo Knol en andere influencers.

Daarbij moet een ondernemer altijd onderstaande bullits goed overwegen, analyseren en beseffen; 

• Een Online platform biedt een volledig inzicht in je doelgroep: niet alleen views van anonieme kijkers, maar complete profielen van mensen (met namen, e-mailadressen en kijkdata) wanneer deze als geregistreerd de content bekijken. Vanaf het eerste moment kan het platform registreren verplicht stellen.

• Er is geen derde partij die beschikt over jouw (kijkers)data, jij bent de enige eigenaar. Bij Youtube is deze data niet te verkrijgen. Sterker, wanneer je abonnees weet op te bouwen en deze met eigen content wenst te benaderen dan kan YouTube dat blokkeren en alleen tegen betaling vrijgeven.

• Wanneer je content plaatst op YouTube is de content niet meer van jou, maar is YouTube eigenaar geworden. Het mag vanaf dat moment alles met je content doen die ze maar willen. Ook andere partijen kunnen je content, zonder enige beperking, gebruiken en ook misbruiken. De privacy van zowel het merk alsmede de mensen die onderdeel zijn van de content is daarmee niet gewaarborgd. 

• Je hebt de vrijheid om verdienmodellen te kiezen en met elkaar te combineren, zoals 

o AVOD

o SVOD

o TVOD

o Branded content

o Commercials

Oftewel, alle commerciële uitingen die je wenst te plaatsen voor, binnen of na je videocontent is bij een eigen platform inkomsten voor de eigenaar van de content. Bij YouTube wordt het plaatsen van deze commerciële uitingen niet met u besproken en u ontvangt daar ook geen gelden uit de inkomsten over.

• Een eigen platform is volledig te integreren met social media platformen en andere vormen van branding/marketing zoals Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn

• Een Onlineplatform biedt contextgevoelige buttons (overlays) in video’s, om kijkers door te sturen naar externe omgevingen of aanvullende informatie. De zogeheten digitale buttons. Deze moeten bij YouTube worden afgenomen tegen forse betaling

• Een Onlineplatform biedt een uitgebreid admin-paneel waar alle informatie over je content, kijkers en verdienmodellen overzichtelijk wordt gebundeld. Bij YouTube worden kijkers en kliks geregistreerd maar wat weet je dan van deze kijkers?

• Een Onlineplatform biedt de mogelijkheid om content vanuit dezelfde backend ook uit te serveren naar native apps voor iOS en Android en apps voor Apple TV, Chromecast, Smart TV’s, Roku en Amazon Fire TV

• Een Onlineplatform bied je de mogelijkheid om Interesses te bepalen, die je kijkers kunnen volgen, om op deze manier gerichte push-meldingen te versturen naar kijkers die ook gebruik maken van je eigen native apps voor iOS en Android

• Er wordt geen content van derde partijen getoond op je eigen platform, alleen content waar je zelf voor kiest. Oftewel; Bij Youtube wordt na het afspelen van jouw content relevante content aangeboden om ook te bekijken. Deze content is in veel gevallen content van je concurrent.

• Je hebt de volledige controle over het uiterlijk van het platform en de vormgeving

• Je kunt je kijkers de mogelijkheid bieden om zelf video content in te sturen naar je eigen backend, om vervolgens te cureren en onderdeel te maken van je video content. Oftwel; je creëert een fanbase van kijkers die jouw platform aanvullen.

 • Wanneer een kijker op de link van jouw content klikt en deze op het onlinekanaal toont, is de bezoeker niet uit je web omgeving. Bij YouTube ben je de kijker direct kwijt als bezoeker en zal de bezoeker bij aanklikken van de content direct op het YouTube platform worden geteld als bezoeker. Dit wel bij een andere partij.

DATAGEGEVENS GEBRUIKERS VAN BEZOEKERS PLATFORM

Vicomar maakt alle bezoekers volledig transparant. Middels een meetcode die wordt geplaatst op de website van Vicomar traceert deze de IP adressen van zakelijke bezoekers en slaat deze op. De bezoeker accepteert bij bezoek van het platform, dus ook bij het direct klikken op een embedcode of directlink, het cookiestatement van Vicomar.

Naast views, unieke bezoekers kan met deze tracering ook de bedrijfsgegevens worden achterhaald. Vicomar deelt dan ook de gegevens op detailniveau met zijn opdrachtgevers. Welk bedrijf, adresgegevens, directie, aantal FTE, kredietwaardigheid, SBI, core business en meer. Deze gegevens worden per maand in een excelbestand met de opdrachtgevers van Vicomar gedeeld en gecommuniceerd. Op verzoek kan dat ook in een hogere frequentie worden aangeleverd.

ABONNEMENT EN OPZEGGING

Binnen Vicomar sluiten opdrachtgevers een abonnement af per geplaatste content over en voor de duur van tenminste 1 jaar.

Binnen het jaar zal opdrachtgever maandelijks een analyse verkrijgen van de bedrijven die de content hebben bekeken. Deze analyses zullen per excel aan de opdrachtgever per geplaatste content worden aangeleverd.

Het opzeggen van het abonnement moet uiterlijk voor het einde van de 11e maand van de dan lopende overeenkomst plaatshebben. 

Bij niet tijdig opzeggen zal de overeenkomst voor de duur van een jaar worden verlengd. 

Betaling van het abonnement kan in de gehele eerste maand van de lopende overeenkomst tegen een korting van een maand wanneer het bedrag voor het gehele jaar in een keer wordt voldaan. Opdrachtgever betaalt dan 11 maanden van de lopende overeenkomst van de content.

Betaling kan per automatische incasso worden voldaan per maand. Bij facturatie zal per kwartaal worden gefactureerd en dient opdrachtgever voorafgaand van genoemde kwartaal de factuur te voldoen.

Bij het uitblijven van betalingen is Vicomar gerechtigd de Videocontent van opdrachtgever waarover geen betaling heeft plaatsgevonden te verwijderen van het platform.

Staffelkortingen;

Bij het plaatsen van meerdere content door een gebruiker en opdrachtgever van Vicomar wordt een staffelkorting aangeboden. Deze staffelkorting is echter wel van toepassing op alle geplaatste content die binnen deze package deal zijn opgenomen.

Vicomar is onderdeel van Jeroen Smits Produkties BV en zal dan ook vanuit genoemde entiteit de factuur ontvangen of de automatische incasso mee afsluiten.